Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REFLASYON NEDİR?


Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine yol açmaksızın talep hacminin genişlemesidir.

Enflâsyona kadar varmayan piyasa durgunluğunu giderici tedbirler reflâsyon terimile belirtilir.

Durgunluktan canlılığa geçiş, toplam harcamaların artmasına bağlıdır. Talebin genişlemesi, iş hacminin büyümesini sağlar. İş hacminin büyümenin, gelirlerin artması izler. Gelirlerin yükselmesi, talebi etkilemeğe devam eder. Atıl kapasiteler harekete geçirilerek talep artışı karşılandığı ve fiyatlar genel seviyesi yükselmediği serece, ekonomi reflâsyon durumunda bulunur.

(F. Ergin)

Almancası : Reflation.

Fransızcası : reflation.

İngilizcesi : reflation.

(Bk; enflâsyon, deflasyon, helezon).