Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REKABET ETMEYEN GRUPLAR NEDİR?


Emek piyasasında nitelik itibariyle farklı emek gruplarını belirtmek üzere kullanılan bir terimdir.

Tam rekabet, şartlarının carî olduğu emek piyasası için yapılan denge analizinin geçerliliği bütüp emek birimlerinin homojen olmasına bağlıdır. Aslında gerçek hayatta emek arzının homojen olmadığı, çeşitli mesleklere ve türlere bölünmüş bulunduğu açıktır. Bu emek gruplarında bulunanlar kendi içlerinde rekabet etmekle beraber, diğer grupların mensuplarıyla rekabette bulunmazlar. Rekabet etmeyen gruplar adını taşıyan bu emek türleri arasında faktör mobilitesi bahis konusu olamayacağından her grup için kendi arz ve talebine göre belirlenen ayrı piyasa dengeleri düşünülebilir. Bu şekilde çeşitli emek türleri arasındaki ücret farkları da izah edilmiş olur.

Almancası : nichtkonkurrierende Gruppen.

Fransızcası : groupes non concurrentes.

İngilizcesi : noncompeting groups.

(Bk; emek piyasası, emek arzı, emek talebi).