Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOLOW’UN ÜRETİM FONKSİYONU NEDİR?


Bir Cobb - Douglas modelidir.

Şu formülle ifade edilmektedir:

Y= gKaLb 

Bu denklemde;

Y, üretimdir.

g, her ülkenin kendi özelliğine bağlı sabit bir rakamdır.

K, sermaye stokudur.

L, emektir.

b, emeğin marjinal verimidir.

Cobb-Douglas fonksiyonunda, a+b = 1 dir.

Solow'un istihsal fonksiyonunda, Cobb-Douglas'taki gibi, Azalan Randımanlar Kanunu ile Azalan Maliyetler Kanunu etkileri işlememektedir. Faktör tahsislerile hasıla arasındaki ilişki nisbî addedilmektedir.

Almancası : Produktionsfunktion von Solow.

Fransızcası : fonetion de produetion de Solow.

İngilizcesi : Solow produetion funetion.

(Bk; Neo-Klâsik Büyüme Modelleri, Cobb - Douglas, üretim fonksiyonu).