Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SORUŞTURMA RAPORU NEDİR?


Soruşturma raporları; memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili Mevzuata göre suç oluşturan, ancak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan tutum, eylem ve işlemlere ilişkin olarak düzenlenir.