Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL KAYITSIZLIK EĞRİSİ NEDİR?


Samuelson'un geliştirdiği bir kavramdır. Bergson'cu bir sosyal refah fonksiyonu, toplum refahı ile kişisel tatminler (refah) arasında ilişki kurar. Kişinin refahındaki değişmeler, toplum refahını aynı yönde etkiler.

Buradan hareketle, bir sosyal refah fonksiyonunu, kişisel tatminler yoluyla değil de, mal miktarlarıyla belirtmek mümkündür. Diyagram halinde düşünürsek, eksenlerde kişisel tatminlerin ölçülmesi değil, mal miktarları yer alacaktır Böylece, Samuelson'a göre, Bergson'un sosyal refah fonksiyonuna tekabül eden sosyal kayıtsızlık eğrilerini göstermek mümkündür.

Almancası : soziale Indiflerenzkurven.

Fransızcası : courbes d'indifférence sociale.

İngilizcesi : social indifference curves.