Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL REFAH FONKSİYONU NEDİR?


A. Bergson’a aittir. Gelir paylaşımının veri kabul edilmesi halinde Pareto tipinde bir optimum tayin edilebildiği için, bunun sonucu olarak, ne kadar mümkün paylaşım durumu varsa o sayıda optimum ortaya çıkacak demektir, işte, bu yoldaki tahlilin varacağı belirsizliği. Bergson ve sosyal refah fonksiyonu kaldırmak peşindedir.

Toplum refahını onu meydana getiren fertlerin tatmin seviyelerine (veya refahlarına) bağlı kılan fonksiyon, toplum refahını bir bütün olarak ifade eder. Toplumdaki hâkim değer yargıları, sosyal refah fonksiyonunu belirler. Hâkim değer yargılarının bir kişi veya grup tarafından dikte edilmesi mümkün olduğu gibi, demokratik bir karar sonucu da ortaya çıkabilir.

Toplumu oluşturan kişilerle toplum refahı arasında fonksiyonel ilişki dolayısıyla, kişilerin refahındaki değişmeler toplum refahını etkiler. W sosyal refahı ; Ux’ Uy’ ... topluma oluşturan x, y, ... kişilerin ordinal tatmin seviyelerini belirtmesi halinde, fonksiyon şu şekilde yazılabilir :

W=f(Ux’,Uy’…)

Bergson'un sosyal refah fonksiyonu, toplumu oluşturan kişilerin tatmin seviyeleriyle ilgili bir kayıtsızlık paftasının meydana getirilmesine yol açar. Bu pafta, bir uygulama sonucu ortaya çıkan değişmenin olumlu veya olumsuz niteliği hakkında yargıya varmak imkânını sağlayabilir. Uygulanan politikayla daha yüksek bir tatmin seviyesini belirten daha yukarıdaki bir kayıtsızlık eğrisine geçilmişse, değişmenin olumlu olduğu, bir refah artışı doğurduğu sonucu çıkarılabilir.

Almancası : gesellschaftliche Wohlstandsfunktion.

Fransızcası : fonction du bien-étre.

İngilizcesi : social weifare function.