Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SPESİFİK VERGİLER NEDİR?


Değer yerine çeşitli şekillerde tespit edilen miktara dayanan vergilerdir. Miktar, eşyanın mahiyetine göre ağırlık, uzunluk, hacim v.s. şeklinde ölçülebilir. Bununla beraber, en yaygın miktar ölçüsü ağırlıktır. Spesifik vergiler, değere dayanan ad valorem vergilerin tam karşıtını teşkil ederler. Bu vergiler, mahiyetleri icabı ve ad valorem vergilerin tersine olarak, matrahtaki değişikliği takip edemeyen, bu sebeple de verimlilik dereceleri yüksek olmayan vergilerdir. Buna mukabil istikrarlı gelir sağlayan, bundan dolayı da emin vergilerdir.

Almancası : Mengenzoll, Stückzoll

Fransızcası droit spécifique

İngilizcesi : specilic duty.

(Bk; ad valorem vergiler).