Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TAHVİLLER NEDİR?


Orta veya uzun vadeli istikraz senetleridir.

Klâsik tip ve yeni tip denilen iki tahvil türü vardır.

i) Klâsik tip tahvil, sahibine her yıl faiz getirir. Vadesinde veya itfa planına göre yapılan çekilişlerde numarasına kur'a isabet ederse vadesinden önce ana parası geri ödenir.

Eskiden vadesi tespit edilmemiş ancak devletin lüzum görürse vade tayin edebileceği rente perpetuelle senetleri ile ömür boyunca gelir getirecek rente viagere tahvillerine rastlanmaktaydı.

Tahvil, senet üzerinde yazılı fiyata veya bu fiyatın üstünde yahut altında satılabilir. Satış fiyatının nominal değerden yüksek veya alçak olması, gerçek faiz oranının değişmesine yol açar. Örneğin 1000 liralık %8 faizli bir tahvili 800 liraya satın almış bir kişiye kupon vadesinde ödenecek 80 lira, gerçekte bağlanmış paranın %10 u kadar bir faiz geliri sağlar.

Bazı tahvillerin faizi altı ayda bir ödenir. Yılda iki veya daha sık taksitler halinde ödenen faizin gerçek tutarı da, nominal oranın üstündedir.

Tahvil, İkramiyeli olabilir.

İtfa planında kura isabet etmeyerek vade tarihine kader tedavülde kalan veya vadenin yaklaştığı çekilişlerde isabet alan tahvillere, sürenin uzunluğu dikkate alınarak ayrıca bir prim ödenebilir.

Klâsik tip tahvil, sahibine düzenli bir faiz akımı sağlar. Borçlu firma az kar etse veya bilançosunu kârsız kapatsa bile. plasman gelirinde bir eksiliş olmaz.

Ancak kâğıt para rejimlerinde, tahvile bağlanmış paranın gerçek geliri negatif de olabilir. Faiz gelirinin gerçek oranı para erozyonu hızının altında ise, tahvil sahibi varlığından zaraar uğramış durumdadır.

ii) Yeni tip tahvillerde, para değerinin yıpranmasına karşı bazı koruyucu formüller uygulanmaktadır. indeksli tahviller, hisse senedine çevrilebilir tahviller ilh.. yeni tip tahvillere örnek gösterilebilir.

Almancası : Obligation, Schuldverschreibung.

Fransızcası : obligation.

İngilizcesi : bond.

(Bk; altın bonoları, altın kaydı, indeksleme, indeksli tahviller, hisse senedine çevrilebilir tahvil).