Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK KREDİ NEDİR?


Bankaların güvendikleri ve alıştıkları müşterilere rehin, ipotek veya kefil imzası gibi ek garanti aramaksızın borç vermesidir. Borçlunun mali imkanları, iş kabiliyeti ve ahlaki durumu, açık kredi tahsislerini etkiler. Açık kredi, borçlu cari hesaptan para çekmek suretiyle kullanılır. Açık kredi sistemi, en fazla, Anglo-Sakson bankacılığında gelişme göstermiştir. Tüketim sebebiyle borçlananlar, kredi kartı kullananlar ve kasa kolaylığı sağlayacak fonlara ihtiyaç duyanlar, bu sistemden faydalanmaktadırlar. Türkiye'de, açık kredi uygulaması geliştirilememiştir. Kanun, banka idarecilerinin açık kredi verme yetkisini kayıtlara tabi tutmuştur.
Almancası : Offener Kredit.
Fransızcası : Crédit à découvert.
İngilizcesi .: Open credit. (Bk; Banka muameleleri, Banka avansı).